Byggforskserien

Planlegging
Brukerkrav
Generelt
Annen byggprogrammering
Prosjektering - byggesak
Generelt
Utredning - prosjektering
Areal- og bebyggelsesplaner
Generelt
Gitte betingelser
Utforming av planen
Generelt
Trafikksystem
Utearealer
Vegetasjon
Bygninger generelt
Spesielle brukerkrav
Teknisk prosjektering
Brann
Tekniske innstallasjoner og anlegg
Inngangsparti
Innvendig atkomst
Trapper
Heiser
Skilting
Boliger og hytter
Generelt. Planløsning
Småhus og hytter
Andre bygninger
Bygninger for fritid og kultur
Idrettshaller, bad
Undervisningsbygg og barnehager
Kontorbygg, servicebygg og butikker
Boligens rom og innredninger
Generelt
Oppholdsrom
Vindfang, entre, gang
Boder, oppbevaring
Andre rom og innredninger
Fritids- og kulturlokaler
Møte- og festlokaler
Serveringslokaler
Industri- og lagerlokaler, verksteder
Supplerende rom, innredninger og utstyr
Utendørs anlegg og utstyr
Lekeplasser, skolegårder
Byggdetaljer
Generelle emner
Fysikk – Mekanikk – Statistikk
Innemiljø
Fysikk – Mekanikk – Statistikk
Fukt
Lyd
Temperatur og luftkvalitet
Lys
Kjemi
Meteorologi – Klima
Teknikk – ingeniørfag
Livsløpsvurderinger og miljødata
Materiallære
U-verdier og laster
Energibehov
Energibehov
U-verdier
Kuldebroer
Energiforvaltning, energikilde og utnyttelse
Fukt- og tilstandskontroll
Teknisk tilrettelegging generelt
Tomt - byggegrunn
Grunnforhold
Beskaffenhet – klassifisering
Grunnundersøkelser
Grunnbearbeidelse
Utgraving – tilbakefylling
Sikring av terreng
Avledning av grunnvann og overflatevann
Drenering av terreng
Drenering av byggegrunn
VAR-Anlegg
Vannkilder
Vanntilførsel
Renseanlegg
Fjernvarme
Konstruksjoner
Mark, veier, gater, plasser
Murer, støttemurer
Skråninger, jordvoller
Skjermer
Gjerder, stolper
Bygningskonstruksjoner
Generelt
Modul, standardisering
Byggesystemer, systembygging
Bæresystemer
Branntekniske forhold
Tettesystemer
Påvirkninger fra ytre miljø
Radon
Fundament
Generelt
Golv på grunnen
Ringmur/kryperom
Pilarer/peler
Telesikring
Golv – etasjeskiller
Golv på grunnen (kjellergolv)
Trebjelkelag og tilfarergolv
Lydisolasjon
Dekker
Yttervegg
Generelt
Yttervegg mot terreng
Yttervegg mot friluft
Lydisolasjon
Fuger
Innpassing av komponenter
Innervegg
Bærende vegger
Lydskillevegger
Innpassing av komponenter
Tak
Generelt
Tak med lufting
Kompakte tak
Tak for trafikkering
Lydisolasjon
Takvinduer/arker
Bæresystemer/undertak
Utstyr til tak
Balkonger
Konstruksjoner - Rom
Fryse-/kjølerom
Badstu/baderom
Lydisolasjon – rom
Komponenter til bygningskonstruksjoner
Golv/etasjeskiller
Innvendige trapper, ramper og stiger
Yttervegger
Vinduer
Dører til yttervegg
Innervegger
Dører til innervegger
Andre konstruksjoner
Komponenter til balkonger, terrasser o.l.
Andre komponenter for innbygging – faste
Overflater
Generelt
Belegg - Golv, trapp o.a.
Generelt
Påstøp
Belegg
Fliser
Tregolv
Våtrom/ idrettsgolv
Utvendig kledning
Generelt
Trekledninger
Platekledninger
Murte og pussede kledninger
Betongoverflater
Overflatebehandling
Innvendig kledning
Trekledninger
Platekledninger
Fliser, mur og puss
Kledninger med spesielle lydegenskaper
Våtrom
Himlinger
Overflatebehandling
Taktekking
Overlappstekking
Heltekking
Fordrøyningstekking
Installasjoner
Generelt
Brann
Oppheng til tekniske installasjoner
Vibrasjon
Klimaanlegg
Varmeanlegg
Ventilasjonsanlegg
Annet
Sanitæranlegg
Generelt
Sanitærinstallasjoner
Elanlegg
Generelt
Anlegg for teknisk strøm
Belysningsanlegg
Byggevarer og materialer
Generelt
Formvarer
Generelt
Naturstein
Støpt byggestein
Metallvarer
Trelast
Plast, gummi, bituminøse materialer/varer
Glass
Mengdevarer
Tilslags- og fyllmaterialer
Kalk, sement, betongmørtler
Materialer med spesiell funksjon
Festemidler, fugematerialer
Beskyttende materialer
Isolerende materialer
Byggforvaltning
Generelt
Bakgrunnsinformasjon
Arkitektur - bygningsvern
Lover og forskrifter
Administrasjon
Generelt
Organisering
Økonomi
Dokumentasjon
Bygning generelt
Drift, vedlikehold, reparasjon, ombygging
Generelt
Beskrivelse
Drift
Vedlikehold
Ombygging
Riving
Innemiljø
Drift
Reparasjon
Gjenbruk
Tomt - byggegrunn
Grunnforhold
Bygningskonstruksjoner
Generelt
Generelt
Beskrivelse
Drift
Brann
Reparasjon
Ombygging
Gjenbruk
Fundament
Golv - etasjeskiller
Yttervegg
Innervegg
Tak
Balkonger
Konstruksjoner – Rom
Komponenter til bygningskonstruksjoner
Yttervegger
Innervegger
Overflater
Generelt
Belegg - Golv, trapp o.a.
Yttervegg
Innervegg
Taktekking
Installasjoner
Heis
Ventilasjon- og varmeanlegg
Sanitæranlegg
Byggevarer og materialer
Generelt
Materialer med spesiell funksjon