Planlegging

Brukerkrav
Generelt
Annen byggprogrammering
Prosjektering - byggesak
Generelt
Utredning - prosjektering
Areal- og bebyggelsesplaner
Generelt
Gitte betingelser
Utforming av planen
Generelt
Trafikksystem
Utearealer
Vegetasjon
Bygninger generelt
Spesielle brukerkrav
Teknisk prosjektering
Brann
Tekniske innstallasjoner og anlegg
Inngangsparti
Innvendig atkomst
Trapper
Heiser
Skilting
Boliger og hytter
Generelt. Planløsning
Småhus og hytter
Andre bygninger
Bygninger for fritid og kultur
Idrettshaller, bad
Undervisningsbygg og barnehager
Kontorbygg, servicebygg og butikker
Boligens rom og innredninger
Generelt
Oppholdsrom
Vindfang, entre, gang
Boder, oppbevaring
Andre rom og innredninger
Fritids- og kulturlokaler
Møte- og festlokaler
Serveringslokaler
Industri- og lagerlokaler, verksteder
Supplerende rom, innredninger og utstyr
Utendørs anlegg og utstyr
Lekeplasser, skolegårder