Om byggereglene

Byggereglene består av ulike statlige og kommunale krav:

Hvem vedtar byggereglene?

Byggforskserien og Byggebransjens våtromsnorm

Byggteknisk forskrift krever at prosjekterende skal dokumentere at løsningene som er valgt, oppfyller forskriften. Ved å velge de forhåndsdokumenterte løsningene i Byggforskserien eller Byggebransjens våtromsnorn (BVN), forenkles dokumentasjonsjobben betydelig.  
 
Byggforskserien utarbeides av SINTEF. BVN utvikles av SINTEF i samarbeid med Fagrådet for våtrom. Byggforskserien og BVN er ikke en del av byggereglene, men inneholder forslag til løsninger som oppfyller kravene i regelverket. Vi angir derfor hvilke anvisinger i Byggforskserien og Byggebransjens våtromsnorm som er relevante for de ulike paragrafene i byggteknisk forskrift.
 

Gjelder nye eller gamle regler?

I en byggesak gjelder de reglene som gjaldt den dagen kommunen mottok søknaden om rammetillatelse. Fordi byggereglene stadig endres, bør man ta en utskrift av byggteknisk forskrift med veiledning for hver rammesøknad.  
 

Byggforskseriens arkiv

De gamle byggereglene kan du finne via DiBKs nettsider. Hva reglene innebærer i praksis er beskrevet i utgåtte anvisninger i Byggforskserien. Dem finner du i Byggforskseriens arkiv (for abonnenter).  
 

Lenker til lovverket