Saksbehandling, ansvar og kontroll i byggesaker

Byggforskserien

November 2016
241.010
Printet av uinnlogget bruker 22.09.2017 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

241.010

Saksbehandling, ansvar og kontroll i byggesaker

 

  Fig. v

 

Denne anvisningen forklarer plan- og bygningslovgivningens bestemmelser om søknadsplikt og saksbehandling av tiltak – både ved nybygging, endring og riving. Anvisningen beskriver også ansvaret til tiltakshaver og kommunen, samt hva som ligger i ansvarsrett og ansvarlige foretak. Videre omtaler den krav om dokumentasjon på de ulike trinnene av byggesaken. Uavhengig kontroll, klage og sanksjoner omtales også.

Elektriske installasjoner behandles etter eget lovverk.

 

For å få tilgang til resten av anvisningen må du logge inn eller kjøpe et dekkende abonnement. Du kan også kjøpe denne anvisningen på PDF.

November 2016 ISSN 2387-6328