Miljødeklarasjoner (EPD) av byggevarer

Byggforskserien

September 2014
470.103
Printet av uinnlogget bruker 26.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

470.103

Miljødeklarasjoner (EPD) av byggevarer

September 2014

 

Fig. v

Pilestredet Park, Oslo, hvor det med bakgrunn i et miljøoppfølgingsprogram for hele prosjektet blant annet ble stilt krav om at de fem vektmessig mest brukte materialene skulle ha miljødeklarasjon (EPD). Arkitekt: Lund og Slaatto Arkitekter AS / Arkitektkontoret GASA AS. Foto: SINTEF Byggforsk

 

Denne anvisningen beskriver rammeverk og framgangsmåte for å utarbeide miljødeklarasjoner (EPD) for byggevarer etter internasjonale standarder.

En miljødeklarasjon bygger på en livsløpsvurdering (LCA). Livsløpsvurdering av byggematerialer og bygninger er beskrevet i 470.101 Livsløpsvurdering (LCA) av byggevarer og bygninger. Innføring og begreper. Bruk av miljødeklarasjoner er beskrevet i Byggdetaljer 470.112 Miljøriktig valg av produkter. ECOproductmetoden.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innSeptember 2014 ISSN 2387-6328