Løsning for lokal håndtering av overvann i bebygde områder

Byggforskserien

Mai 2012
514.114
Printet av uinnlogget bruker 25.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

514.114

Løsning for lokal håndtering av overvann i bebygde områder

Mai 2012

 

Fig. v

 

Anvisningen omhandler hvordan man gjennomfører tiltak lokalt og utformer anlegg for å ivareta overvann på en god måte. Eksempler på slike anlegg er grøfter og beplantning for infiltrasjon og rensing av overvannet, fordrøyningsmagasin og dammer. Prinsippene og metodene som forklares i denne anvisningen omfattes av begrepet LOD – lokal overvannsdisponering, av noen kalt LOH – lokal overvannshåndtering.

Planlegging av overvannshåndtering i bebygde områder, vurdering av overvannsbelastning, dimensjonering og planarbeid er omtalt i Planlegging 311.015 Vann i by – håndtering av overvann i bebygde områder.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innMai 2012 ISSN 2387-6328