Senking av golv i eksisterende kjeller og kryperom

Byggforskserien

Høst 1999
727.115
Printet av uinnlogget bruker 22.09.2017 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

727.115

Senking av golv i eksisterende kjeller og kryperom

Radon

Anvisningens detaljtegninger viser ikkje radonsperre mot grunnen eller tilrettelegging for ventilering av byggegrunnen. Se TEK10 § 13-5 og Byggdetaljer 520.706.

 

  Fig. v

 

Dette bladet behandler senking av golvnivå i eksisterende kjeller og kryperom i småhus for å innrede rom med tilstrekkelig romhøyde. Bladet beskriver understøping av grunnmur eller ringmur, ny drenering og fuktsikring, og viser framgangsmåte for refundamentering ved seksjonsvis understøping av vegger til et dypere nivå.

Refundamentering, spesielt undergraving av gammelt og støping av nytt fundament, innebærer en betydelig risiko for skader dersom man ikke tar nødvendige forholdsregler. Slike arbeider bør derfor bare utføres av erfaren entreprenør.

Mer omfattende behandling av refundamentering er gitt i Byggforvaltning 721.112.

 

For å få tilgang til resten av anvisningen må du logge inn eller kjøpe et dekkende abonnement. Du kan også kjøpe denne anvisningen på PDF.

Høst 1999 ISSN 2387-6328