Bogrupper for personer med demens

Byggforskserien

Desember 2011
220.340
Printet av uinnlogget bruker 26.02.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

220.340

Bogrupper for personer med demens

Desember 2011

 

Fig. v

 

Denne anvisningen beskriver behov og brukerkrav man bør ivareta ved planlegging av bogrupper for personer med demens. Med bogrupper menes boformer med et aktivt terapeutisk mål. Bogrupper kan etableres i omsorgsboliger og i sykehjem. Anvisningen er et supplement til Planlegging 330.140 og 343.307.

Hensikten med anvisningen er å gi innspill til analysearbeidet i forbindelse med planlegging og prosjektering av bogrupper for personer med demens. Hovedsakelig er anbefalingene basert på erfaringer fra praksis. I planleggingen må man primært strebe etter å dekke beboernes behov.

I tillegg skal bogruppa tilrettelegges som arbeidsplass og være tilgjengelig for besøkende. Dette utløser krav til universell utforming til bogrupper for personer med demens. Universell utforming er nærmere beskrevet i Planlegging 220.300.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innDesember 2011 ISSN 2387-6328