Pussmørtler. Typer og egenskaper

Byggforskserien

August 2015
572.221
Printet av uinnlogget bruker 29.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

572.221

Pussmørtler. Typer og egenskaper

August 2015

 

Fig. v

Fig. 432 a

Tørrmørtel levert i silo med påmontert gjennomstrømmingsblander og vanntilførsel

 

Denne anvisningen omhandler pussmørtler produsert i samsvar med krav i NS-EN 998-1. Anvisningen dekker fabrikkframstilte pussmørtler til innvendig og utvendig bruk. Den gir oversikt over typer, delmaterialer, framstilling og egenskaper. Mørtler for oppføring av murverket er omtalt i Byggdetaljer 572.222 Murmørtler. Typer og egenskaper.

Spesielle mørteltyper for vedlikehold av eldre murverk er behandlet i Byggforvaltning 770.111 Mørtler for utbedring og reparasjon av eldre murbygninger.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innAugust 2015 ISSN 2387-6328