Pussmørtler. Typer og egenskaper

Byggforskserien

August 2015
572.221
Printet av uinnlogget bruker 22.09.2017 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

572.221

Pussmørtler. Typer og egenskaper

 

  Fig. v

Fig. 432 a

Tørrmørtel levert i silo med påmontert gjennomstrømmingsblander og vanntilførsel

 

Denne anvisningen omhandler pussmørtler produsert i samsvar med krav i NS-EN 998-1. Anvisningen dekker fabrikkframstilte pussmørtler til innvendig og utvendig bruk. Den gir oversikt over typer, delmaterialer, framstilling og egenskaper. Mørtler for oppføring av murverket er omtalt i Byggdetaljer 572.222 Murmørtler. Typer og egenskaper.

Spesielle mørteltyper for vedlikehold av eldre murverk er behandlet i Byggforvaltning 770.111 Mørtler for utbedring og reparasjon av eldre murbygninger.

 

For å få tilgang til resten av anvisningen må du logge inn eller kjøpe et dekkende abonnement. Du kan også kjøpe denne anvisningen på PDF.

August 2015 ISSN 2387-6328