Muggsopp i bygninger. Forekomst og konsekvenser for inneklimaet

Byggforskserien

Vår 2005
701.401
Printet av uinnlogget bruker 27.02.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

701.401

Muggsopp i bygninger. Forekomst og konsekvenser for inneklimaet

Vår 2005

Utgitt i samarbeid med
Mycoteam as

 

Fig. v

Fig. 31 a

Livssyklus for muggsopp

Sporer er soppens formeringsenheter, hyfer er mikroskopisk tynne tråder og mycel et sammenhengende nett av hyfer. Kilde: Mycoteam as

 

Dette bladet omhandler muggsopp i bygningskonstruksjoner. Bladet forklarer de viktigste forutsetningene for muggsoppvekst og hva muggsoppvekst innendørs kan bety for inneklimaet. Bladet orienterer også om prøvetaking for mikrobiologiske analyser og om fuktmålinger, samt gir eksempler på utsatte bygningskonstruksjoner og utbedring av skader. Bladet omhandler ikke soppangrep på konstruksjoner utendørs. Råte- og fargeskadesopper er behandlet i Byggforvaltning 720.082.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innVår 2005 ISSN 2387-6328