Atkomst og inngangsparti

Byggforskserien

April 2019
323.101
Printet av uinnlogget bruker 22.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

323.101

Atkomst og inngangsparti

April 2019

Denne anvisningen gjennomgår krav og anbefalinger for utforming av gangatkomst og inngangsparti til byggverk. Kravene og anbefalingene gjelder både ved prosjektering av nye byggverk og ved endring av atkomstforhold til eksisterende byggverk. Anvisningen viser generelle krav i byggteknisk forskrift (TEK17), samt særskilte krav til tilgjengelighet og universell utforming. Blant temaene er:

– trinnfri gangatkomst, stigning, tverrfall, fri bredde

– trinnfritt inngangsparti, samt sikkerhet, glassfelter og belysning

– inngangsdør, inkludert automatisk døråpner og ringetablå

– bruk av ledende elementer til å fremme veifinning

TEK17 har liknende krav til gangatkomst til uteoppholdsareal, men det er ikke omtalt i denne anvisningen.

Fig. v

Eksempel på gangatkomst som er tilgjengelig for rullestolbruker, med slak stigning og fast dekke. Den snor seg mellom kjørevei og inngangsparti og tar opp høydeforskjellen mellom disse. Snarveier med brattere stigning er anlagt med lyse betongheller i synlig kontrast til omliggende vegetasjon. Meteorologisk institutt i Oslo. Arkitekt: Pir II Oslo AS, Landskapsarkitekt: Arkitekturverkstedet i Oslo / Asplan Viak. Foto: SINTEF ByggforskFor å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innApril 2019 ISSN 2387-6328