Flytting av trehus ved demontering

Byggforskserien

Februar 2017
700.127
Printet av uinnlogget bruker 17.02.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

700.127

Flytting av trehus ved demontering

Februar 2017

 

Fig. v

Laftet våningshus under demontering (Eriksrud, Asker) og gjenreising (Nyfjell, Asker). Foto: SINTEF Byggforsk

 

Denne anvisningen behandler flytting av bygninger ved å demontere dem i enkeltdeler eller mindre komponenter. Den tar hovedsakelig for seg trehus i lafteteknikk, men omtaler også andre byggemåter i tre, og murverk som inngår i trehus. Anvisningen beskriver dokumentasjon, merking, demontering, transport, lagring og gjenreising. Utgangspunktet er flytting av hus som har antikvarisk verdi, men anvisningen vil også være til hjelp for planlegging og gjennomføring av flytting generelt.

Supplerende informasjon om laft og flytting av laftede bygninger ved demontering er gitt i Byggforvaltning 723.304 Eldre laftede vegger. Metoder og materialer og i [931–941].

Flytting av bygninger, hele eller i større komponenter, er behandlet i Byggforvaltning 700.126 Flytting av bygninger hele eller i store deler.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innFebruar 2017 ISSN 2387-6328