Flytting av trehus ved demontering

Byggforskserien

Februar 2017
700.127
Printet av uinnlogget bruker 21.11.2017 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

700.127

Flytting av trehus ved demontering

 

  Fig. v

Laftet våningshus under demontering (Eriksrud, Asker) og gjenreising (Nyfjell, Asker). Foto: SINTEF Byggforsk

 

Denne anvisningen behandler flytting av bygninger ved å demontere dem i enkeltdeler eller mindre komponenter. Den tar hovedsakelig for seg trehus i lafteteknikk, men omtaler også andre byggemåter i tre, og murverk som inngår i trehus. Anvisningen beskriver dokumentasjon, merking, demontering, transport, lagring og gjenreising. Utgangspunktet er flytting av hus som har antikvarisk verdi, men anvisningen vil også være til hjelp for planlegging og gjennomføring av flytting generelt.

Supplerende informasjon om laft og flytting av laftede bygninger ved demontering er gitt i Byggforvaltning 723.304 Eldre laftede vegger. Metoder og materialer og i [931–941].

Flytting av bygninger, hele eller i større komponenter, er behandlet i Byggforvaltning 700.126 Flytting av bygninger hele eller i store deler.

 

For å få tilgang til resten av anvisningen må du logge inn eller kjøpe et dekkende abonnement. Du kan også kjøpe denne anvisningen på PDF.

Februar 2017 ISSN 2387-6328