Brannmotstand i opphengssystemer for tekniske installasjoner

Byggforskserien

April 2017
520.346
Printet av uinnlogget bruker 26.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

520.346

Brannmotstand i opphengssystemer for tekniske installasjoner

April 2017

 

Fig. v

Fig. 02

Eksempel på komponenter som inngår i opphengssystem for ventilasjonskanal

 

Denne anvisningen beskriver opphengssystemer for tekniske installasjoner, som ivaretar krav til brannmotstand. Anvisningen gjør rede for generelle krav til opphengssystemene og angir maksimale verdier for belastning avhengig av brannpåkjenning. Anvisningen gir også eksempler på aktuelle komponenter for oppheng og innfesting av rør, kanaler og kabelbroer.

 

Et opphengssystem består av:

– komponent for innfesting i bærende bygningsdel, for eksempel ekspansjonsbolt, slaganker eller betongskrue

– komponent for oppheng, for eksempel gjengestag

– komponent for fastholding av kanal, rør eller kabelstige, for eksempel skinne eller bøyleklammer

Se eksempel i fig. 02.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innApril 2017 ISSN 2387-6328