Beregning av U-verdier etter NS-EN ISO 6946

Byggforskserien

September 2018
471.008
Printet av uinnlogget bruker 19.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

471.008

Beregning av U-verdier etter NS-EN ISO 6946

September 2018

Denne anvisningen viser hvordan man beregner U-verdi (varmegjennomgangskoeffisient) etter NS-EN ISO 6946.

Beregningsmetoden er blant annet egnet for bindingsverk i tre. Metoden kan ikke benyttes for bygningsdeler med gjennomgående profiler av metall.

U-verdien til konstruksjoner mot grunnen kan beregnes etter NS-EN ISO 13370. U-verdi for vinduer beregnes etter NS-EN ISO 10077-1 og NS-EN ISO 10077-2.

Tabeller med beregnede U-verdier for forskjellige bygningsdeler er gitt i anvisninger i Byggforskserien.

Fig. vFor å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innSeptember 2018 ISSN 2387-6328