Menneskers rekkevidde og plassbehov

Byggforskserien

Desember 2017
320.100
Printet av uinnlogget bruker 18.01.2018 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

320.100

Menneskers rekkevidde og plassbehov

  Fig. v

Vitruviansk mann. Studie i menneskelige proporsjoner i forhold til sirkel og kvadrat. Tegnet av Francesco di Giorgio (1439–1502)

 

Denne anvisningen gir opplysninger om kroppsmål og rekkevidder for barn, voksne og eldre. Plassbehov og passasjemål i ulike situasjoner innendørs er også angitt. For plassbehov og rekkevidder for rullestolbrukere, se Planlegging 220.335.

Anvisningen beskriver også hvordan møblerings- og betjeningsmål benyttes i Byggforskserien, se pkt. 6. Møblerings-, betjenings- og trafikkarealer for de vanligste romtypene er angitt i andre anvisninger i Byggforskserien.

Sammen med møblerings- og betjeningsmål bidrar anbefalingene i denne anvisningen til at det blir lettere å oppfylle bestemmelsene om brukbarhet i bygningslovgivningen.

Anvisningen henvender seg først og fremst til tiltakshavere og prosjekterende.

For å få tilgang til resten av anvisningen må du logge inn eller kjøpe et dekkende abonnement. Du kan også kjøpe denne anvisningen på PDF.

Desember 2017 ISSN 2387-6328