Strategier for valg av kontorløsning

Byggforskserien

Vår 2001
344.210
Printet av uinnlogget bruker 19.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

344.210

Strategier for valg av kontorløsning

Vår 2001

 

Fig. v

 

Dette bladet viser en del sammenhenger mellom fysisk kontorutforming og organisasjoner, det vil si brukerne av kontorløsningene. Bladet viser hvordan kontorutformingen kan påvirke organisasjonens arbeidsmåte og produktivitet og hvordan man kan planlegge, gjennomføre og lede endringer knyttet til nye kontorløsninger og organisasjonsutvikling. Slike endringer kan være aktuelle i forbindelse med at en bedrift flytter inn i nytt lokale eller fornyer eksisterende lokale. Bakgrunn for bladet er erfaringer fra slike endringer i store norske kunnskapsbedrifter, se [621].

Kontorutformingen er ett av virkemidlene for å øke verdiskapningen i organisasjoner og bør derfor ses på som en del av organisasjonsutviklingen. Ledelsens engasjement og hvordan endringer gjennomføres er helt avgjø-rende for hvilke resultater organisasjonen oppnår.

Bladet handler ikke om andre forhold som bør vurderes i forbindelse med at en bedrift flytter inn i nytt eller endrer eksisterende lokale, slik som energibruk, materialbruk, arealbehov, arealeffektivitet, renholdseffektivitet osv.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innVår 2001 ISSN 2387-6328