Innsetting av vindu i mur- og betongvegger

Byggforskserien

Mars 2012
523.702
Printet av uinnlogget bruker 19.11.2017 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

523.702

Innsetting av vindu i mur- og betongvegger

 

 

Fig. v1

a

 

Fig. v2

Fig. 33 a og b

Vindu i utvendig isolert betongvegg med teglforblending, plassert et stykke inn i isolasjonssjiktet

a. Prinsipptegning

b. Detaljsnitt av nedre del av vinduet

 

Denne anvisningen behandler innsetting av vinduer i murte og støpte vegger, i vegger av betongelementer, og i trevegger med murt forblending. Anvisningen viser alternative plasseringer i veggen og hvordan vinduet bør monteres og festes. Videre viser anvisningen detaljer for luft- og regntetting av fugen mellom karmen og veggen, samt utførelse av omramning utvendig og innvendig.

Se også Byggdetaljer 523.701. Innsetting av vindu i vegger av bindingsverk og i Byggdetaljer 542.303. Fasadesystemer med puss på isolasjon

 

For å få tilgang til resten av anvisningen må du logge inn eller kjøpe et dekkende abonnement. Du kan også kjøpe denne anvisningen på PDF.

Mars 2012 ISSN 2387-6328


Relevante anvisninger

Byggdetaljer

451.031 Klimadata for dimensjonering mot regnpåkjenning 520.406 Fugetetting med elastisk fugemasse 520.415 Beslag mot nedbør 523.231 Skallmurvegg med vanger av murstein og murblokker 523.242 Murte yttervegger av lettklinkerblokker 523.621 Fuger i fasader av betongelementer 523.701 Innsetting av vindu i vegger av bindingsverk 533.102 Vinduer. Typer og funksjoner 542.003 Totrinnstetning mot slagregn på fasader. Luftede kledninger og fuger 542.102 Liggende trekledning 542.301 Murt forblending 542.303 Fasadesystemer med puss på isolasjon 573.102 Tettematerialer for fuger. Gruppering og terminologi 573.104 Fugemasser. Egenskaper og materialvalg 573.107 Fugeskum av énkomponent polyuretan. Egenskaper og bruk 573.121 Materialer til luft- og damptetting

Byggforvaltning

723.638 Utskifting av vinduer

Regelverket

§ 10-2 Konstruksjonssikkerhet § 13-12 Nedbør § 13-13 Fukt fra inneluft § 13-9 Generelle krav om fukt § 14-1 Generelle krav om energi § 14-2 Energieffektivitet § 14-3 Energitiltak § 14-4 Energirammer § 14-5 Minstekrav § 14-6 Bygninger med laftede yttervegger

Tidligere utgaver

523.702 Innsetting av vindu i mur- og betongvegger (1990-1996) 523.702 Innsetting. av vindu i mur- og betongvegger (1996-2003) 523.702 Innsetting av vindu i mur- og betongvegger (1979-1990) 523.702 Innsetting av vindu i mur- og betongvegger (2003-2012) (21).613 Yttervegger. Innsetting av vinduer i mur- og betongvegger (1976-1979) 523.703 Innsetting av metall- og plastvinduer (1980-1996)