Krav til brukbarhet, tilgjengelighet og sikkerhet i boligbygninger

Byggforskserien

April 2018
330.205
Printet av uinnlogget bruker 18.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

330.205

Krav til brukbarhet, tilgjengelighet og sikkerhet i boligbygninger

April 2018

Denne anvisningen gir oversikt over hvilke krav byggteknisk forskrift (TEK17) stiller til tilgjengelighet i boenheter og fellesarealer («tilgjengelig boenhet» og «tilgjengelig bad og toalett»), samt til bygningsdeler og rømningsveier. Anvisningen beskriver videre kravene til generell brukbarhet og til sikkerhet, samt når de ulike kravene gjelder.

Anvisningen henviser til andre aktuelle anvisninger som utdyper hva kravene innebærer, gir anbefalinger og viser gode løsninger som oppfyller forskriftskravene.

Denne anvisningen handler kun om krav i TEK17 og viser derfor ikke til NS 11001-2 som har strengere krav enn forskriften. Standarden gjelder i det enkelte prosjektet kun dersom det er avtalt. Husbanken har også strengere krav enn TEK17.

Anvisningen omhandler ikke utendørs krav eller tekniske forhold som oppbygning av konstruksjoner eller fuktsikkerhet.

Fig. vFor å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innApril 2018 ISSN 2387-6328