Energikrav til bygninger. Energirammer

Byggforskserien

Juni 2016
473.102
Printet av uinnlogget bruker 18.12.2017 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

473.102

Energikrav til bygninger. Energirammer

 

  Fig. v

 

Denne anvisningen forklarer og gir eksempel på hvordan man dokumenterer at krav til energieffektivitet ved energirammer (totalt netto energibehov) er oppfylt i henhold til byggteknisk forskrift, gjeldende fra 1. januar 2016. Anvisningen beskriver ikke beregning av netto energibehov for bygninger i detalj, men utdyper hvordan standarder og forskrift skal forstås og benyttes ved dokumentasjon av bygningers energieffektivitet.

Oversikt over samtlige energikrav til bygninger og krav til energiforsyning er gitt i Byggdetaljer 473.101 Energikrav til bygninger. Oversikt.

For byggesøknader som kommunen mottar før 1. januar 2017, gjelder en overgangsordning der tiltakshaveren kan velge å bruke nytt eller tidligere regelsett. Energikrav etter tidligere regelsett i byggteknisk forskrift, gjeldende fra 1. juli 2010, er beskrevet i Byggdetaljer 471.018 Generelle energikrav til bygninger. Krav til energieffektivitet ved energitiltak, 471.023 Omfordeling av varmetap ved fravik av krav til energitiltak, 471.024 Krav til energieffektivitet ved energirammer (totalt netto energibehov) og 471.025 Energikrav til boligbygninger med laftede yttervegger og fritidsboliger.

 

For å få tilgang til resten av anvisningen må du logge inn eller kjøpe et dekkende abonnement. Du kan også kjøpe denne anvisningen på PDF.

Juni 2016 ISSN 2387-6328