Kuldebroverdier. Søyle av betong og dekke av betong

Byggforskserien

Desember 2013
472.931
Printet av uinnlogget bruker 18.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

472.931

Kuldebroverdier. Søyle av betong og dekke av betong

Desember 2013

Utgitt i samarbeid med
Enova

 

Fig. v

Fig. 01

Prinsipiell oppbygning av tilslutning mellom søyle av betong og dekke av betong

 

Denne anvisningen inneholder punktkuldebroverdier, ψ (W/K), for tilslutning mellom søyle av betong og dekke av betong. Se fig. 01.

Bruk av kuldebroverdier, forutsetninger for beregningene og materialegenskaper er beskrevet i Byggdetaljer 472.051 Kuldebroverdier for tilslutninger mellom bygningsdeler. Grunnlag for beregninger. Eventuelle spesielle betingelser er oppgitt i pkt. 1.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innDesember 2013 ISSN 2387-6328