Eldre lover, forskrifter og anbefalinger for fundament, grunnmur og drenering

Byggforskserien

Høst 2003
614.022
Printet av uinnlogget bruker 26.02.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

614.022

Eldre lover, forskrifter og anbefalinger for fundament, grunnmur og drenering

Høst 2003

 

Fig. v

 

Dette bladet omhandler kravene til fundamenter, grunnmurer og fuktsikring i eldre lover, forskrifter og anbefalinger fra og med loven om bygningsvesenet av 1924. Dette var den første felles bygningsloven for de største byene og tettstedene i Norge. Bladet viser eksempler på anbefalte løsninger fra 1924 til 2003. Grunnforhold, byggegrunn og terreng er ikke omtalt.

Oversikt over bygningslover og forskrifter siden 1924 er vist i Byggforvaltning 614.016.

Dato for byggesøknad legges til grunn ved vurdering av hvilke regler som gjaldt på et bestemt tidspunkt.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innHøst 2003 ISSN 2387-6328