Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler

Byggforskserien

Februar 2017
700.320
Printet av uinnlogget bruker 24.06.2018 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

700.320

Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler

Februar 2017

 

  Fig. v

Kvalitet og funksjon for en bygning sett i et levetidsperspektiv

 

Denne anvisningen gir forslag til intervaller for vedlikehold og utskifting av materialer, komponenter og bygningsdeler. Den beskriver også aktuelle tiltak og henviser til mer utfyllende anvisninger i Byggforskserien.

Data om vedlikehold og levetider kan brukes som underlag ved vedlikeholdsplanlegging og beregning av års- og livssykluskostnader.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innFebruar 2017 ISSN 2387-6328


Relevante anvisninger

Byggdetaljer

514.221 Utvendig fuktsikring av bygninger 517.111 Treterrasser på terreng 520.415 Beslag mot nedbør 521.111 Golv på grunnen med ringmur. Utførelse 522.111 Betonggolv på grunnen 522.117 Industrigolv av betong på grunnen 522.351 Trebjelkelag. Dimensjonering og utførelse 522.355 Etasjeskiller med trebjelkelag. Varmeisolering og tetting 522.362 Tilfarergolv i nye og eksisterende bygg 522.871 Betongdekke understøttet av vegger. Dimensjonering 522.881 Dekker av betong- og lettbetongelementer 523.251 Bindingsverk av tre i småhus. Dimensjonering og utførelse 523.254 Utfyllende bindingsverk 523.291 Laftede vegger 523.621 Fuger i fasader av betongelementer 523.721 Innsetting av ytterdører 524.721 Innsetting av innvendige tredører 525.304 Terrasse på etasjeskiller av betong for lett eller moderat trafikk 525.775 Overlyselementer av plast 525.777 Takvinduer i skrå, isolerte, luftede tretak 525.921 Takrenner og nedløp 525.931 Snøfangere 525.933 Sikringsutstyr for arbeid på tak 532.211 Tretrapper 532.212 Trapper av betong og naturstein 533.202 Ytterdører av tre 541.304 Legging av myke og halvharde golvbelegg 541.314 Legging av fugefrie plastbelegg på golv 541.411 Keramiske fliser på innvendige gulv 541.421 Keramiske fliser på utendørs arealer 541.601 Legging av teppegolv 541.805 Golv i bad og andre våtrom 542.201 Utvendig kledning av profilerte plater, paneler og kassetter av metall 542.502 Utvendig kledning med plane plater 542.663 Maling av pussede fasader - nye bygninger 542.801 Fuging og tynne overflatebehandlinger på teglfasader 543.301 Keramiske fliser på innvendige vegger. Materialer, planlegging og underlag 543.505 Våtromsvegger med overflate av vinyl, baderomspanel eller maling 543.506 Våtromsvegger med fliskledning 543.885 Maling av innvendige gipsplater, mur- og betongflater 543.888 Overflatebehandling av innvendige treoverflater 544.101 Tekking med takstein. Materialer, legging og forankring 544.102 Tekking med takskifer 544.103 Tekking med profilerte metallplater 544.105 Tekking med asfalttakshingel 544.106 Taktekking med bord 544.107 Taktekking med treshingel 544.202 Takfolie. Egenskaper og tekking 544.203 Asfalttakbelegg. Egenskaper og tekking 544.221 Bånd- og skivetekking med falsede tynnplater 544.803 Torvtak 552.135 Ildsteder og skorsteiner 571.508 Keramiske fliser. Typer og egenskaper 573.104 Fugemasser. Egenskaper og materialvalg 573.105 Tettelister. Egenskaper og materialvalg 573.250 Maling, beis, olje og lakk. Typer og egenskaper

Byggforvaltning

600.004 Byggforvaltning. Begreper og definisjoner 700.303 Planlegging av utskiftings- og utviklingsarbeider i bygninger 700.305 Tilstandsanalyse av bygninger og bygningsdeler 700.307 Definisjoner, etablering og bruk av levetidsdata for bygg og bygningsdeler 700.310 Data for dokumentasjon og styring av utskiftings- og utviklingsarbeider i bygninger 720.111 Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner 720.112 Skader på betongkonstruksjoner. Skadesymptomer, tilstandsgrader og utbedringsmåter 720.115 Tilstandsanalyse av utvendig trevirke. Registrering og vurdering 720.116 Tilstandsanalyse av utvendig trevirke. Bildekatalog, symptomliste og typiske skadesteder 720.232 Armeringskorrosjon i betongkonstruksjoner. Utbedring av skader 720.415 Skader i tilknytning til beslag mot nedbør. Årsaker og utbedring 722.117 Skader på industrigolv av betong. Årsaker og utbedring 723.235 Murte fasader. Skader og utbedringsalternativer 723.638 Utskifting av vinduer 725.121 Skader på terrasser over oppvarmede rom. Årsaker og utbedring 727.113 Ombygging og innredning av kjeller til boligrom 727.121 Fukt i kjellere. Årsaker og utbedring 727.815 Tilstandsanalyse av våtrom. Tilstandsregistrering på nivå 2 og 3 727.817 Tilstandsanalyse av våtrom. Tilstandsregistrering nivå 1 727.826 Utbedring og ombygging av baderom i boliger 733.162 Utbedring av eldre trevinduer 733.301 Vedlikehold av vinduer og ytterdører 740.215 Skader på innvendig flisbelegg. Årsaker og utbedring 741.204 Renhold av myke, halvharde og harde golv. Midler og metoder 741.301 Vedlikehold av parkett- og bordgolv 741.401 Skader på myke og halvharde golvbelegg. Årsaker og utbedringsmetoder 742.301 Vedlikehold av utvendig trekledning 742.302 Ettersyn av murte og pussede fasader. Generelt 742.663 Maling av pussede fasader på eksisterende bygninger 742.864 Fasadepuss. Skader og utbedringsalternativer 744.105 Utbedring og omlegging av overlappstekning 744.201 Tak tekket med takfolie eller asfalttakbelegg. Vedlikehold, utbedring og omtekking 744.202 Skader på profilerte takplater og båndtekning. Årsaker og utbedringsmåter 752.410 Skader på skorsteiner. Årsaker og utbedring 773.340 Asbest i bygninger. Forekomst og påvisning 773.341 Asbestsanering

Byggebransjens våtromsnorm

BVN 34.410 Vinylbelegg for golv. Legging BVN 34.420 Vinylbelegg for vegg. Montering BVN 34.510 Baderomspanel. Planlegging og utførelse BVN 34.610 Malingssystemer for vegg BVN 34.705 Underlag for keramiske fliser. Krav til materialer og utførelse

Tidligere utgaver

700.320 Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler. (2007-2010) 700.320 Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler. (2010-2017) 700.320 Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler (2017-2017)