Bygningslovgivningen ved etablering av selvstendig boenhet i eksisterende boligbygning

Byggforskserien

Oktober 2017
700.610
Printet av uinnlogget bruker 17.07.2018 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

700.610

Bygningslovgivningen ved etablering av selvstendig boenhet i eksisterende boligbygning

Oktober 2017

  Fig. v

Denne anvisningen omhandler forskriftskrav ved etablering av selvstendig boenhet i eksisterende boligbygning. Utgangspunktet er at man etablerer en sekundærleilighet i en enebolig, men prinsippene gjelder også for etablering av loftsleilighet i en bygård, eller for ombygging av en enebolig til for eksempel en tomannsbolig eller generasjonsbolig.

Anvisningen gir en oversikt over krav i plan- og bygningsloven (pbl) og byggteknisk forskrift (TEK17). Anvisningen omhandler ikke utvidelse og ombygging av småhus, men har mange henvisninger til slike anvisninger.

Etablering av selvstendig boenhet fører ofte til ombygging for å oppfylle lyd- og brannkrav, se pkt. 3 og pkt. 45, som kan føre til problemer med å oppnå tilstrekkelig romhøyde, se pkt. 23.

Anvisningen omhandler ikke bygningstekniske forhold. Slike forhold er behandlet i Byggforvaltning 700.603 Utvidelse og ombygging av småhus og 700.613 Ombygging av loft til bolig.For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innOktober 2017 ISSN 2387-6328


Relevante anvisninger

Planlegging

241.010 Saksbehandling, ansvar og kontroll i byggesaker 321.036 Rømning fra bygninger ved brann 330.009 Boliger. Definisjoner 330.205 Krav til brukbarhet, tilgjengelighet og sikkerhet i boligbygninger 366.101 Oppbevaringsplasser i boliger

Byggdetaljer

421.626 Beregning av gjennomsnittlig dagslysfaktor og glassareal 514.221 Utvendig fuktsikring av bygninger 520.391 Rømning via vindu. Krav og utforming 523.731 Trinnfritt inngangsparti for småhus av tre. Tekniske løsninger 527.204 Bad og andre våtrom 543.505 Våtromsvegger med overflate av vinyl, baderomspanel eller maling 543.506 Våtromsvegger med fliskledning 552.135 Ildsteder og skorsteiner

Byggforvaltning

700.603 Utvidelse og ombygging av småhus 700.613 Ombygging av eldre loft til bolig 701.706 Tiltak mot radon i eksisterende bygninger 722.512 Forbedring av lydisolasjonen for etasjeskillere av tre 722.524 Forbedring av lydisolasjonen i tunge etasjeskillere 724.523 Forbedring av lydisolasjonen i innervegger 725.560 Nye brannskiller i eksisterende oppfôrede tretak 727.113 Ombygging og innredning av kjeller til boligrom 727.115 Senking av golv i eksisterende kjeller og kryperom 727.121 Fukt i kjellere. Årsaker og utbedring 727.602 Planlegging av nye våtrom i boliger 727.826 Utbedring og ombygging av baderom i boliger

Tidligere utgaver

700.610 Bygningslovgivningen ved etablering av selvstendig boenhet i eksisterende bolig (2002-2013) 700.610 Bygningslovgivningen ved etablering av selvstendig boenhet i eksisterende boligbygning (2013-2017)