Murmørtler. Typer og egenskaper

Byggforskserien

August 2015
572.222
Printet av uinnlogget bruker 26.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

572.222

Murmørtler. Typer og egenskaper

August 2015

 

Fig. v

Oppmuring av ytre vange i en skallmurvegg. Foto: SINTEF Byggforsk

 

Denne anvisningen omhandler murmørtler produsert i samsvar med krav i NS-EN 998-2. Anvisningen dekker fabrikkframstilte murmørtler. Den gir oversikt over typer, delmaterialer, framstilling og egenskaper. Anvisningen omhandler primært mørtler for muring, fuging og spekking av tegl, lettklinkerbetong, porebetong og normalbetong.

Egenskaper for ferdig murverk er behandlet i Byggdetaljer 571.201 Murverk. Materialer, typer og egenskaper. Om mørtler for pussing av murverket, se Byggdetaljer 572.221 Pussmørtler. Typer og egenskaper.

Mørteltyper for vedlikehold av eldre muverk er behandlet i Byggforvaltning 770.111 Mørtler for utbedring og reparasjon av eldre murbygninger.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innAugust 2015 ISSN 2387-6328