Murmørtler. Typer og egenskaper

Byggforskserien

August 2015
572.222
Printet av uinnlogget bruker 04.08.2021 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

572.222

Murmørtler. Typer og egenskaper

August 2015

 

Fig. v

Oppmuring av ytre vange i en skallmurvegg. Foto: SINTEF Byggforsk

 

Denne anvisningen omhandler murmørtler produsert i samsvar med krav i NS-EN 998-2. Anvisningen dekker fabrikkframstilte murmørtler. Den gir oversikt over typer, delmaterialer, framstilling og egenskaper. Anvisningen omhandler primært mørtler for muring, fuging og spekking av tegl, lettklinkerbetong, porebetong og normalbetong.

Egenskaper for ferdig murverk er behandlet i Byggdetaljer 571.201 Murverk. Materialer, typer og egenskaper. Om mørtler for pussing av murverket, se Byggdetaljer 572.221 Pussmørtler. Typer og egenskaper.

Mørteltyper for vedlikehold av eldre muverk er behandlet i Byggforvaltning 770.111 Mørtler for utbedring og reparasjon av eldre murbygninger.

 
  For å lese mer må du kjøpe tilgang.

  BFS
  kr 1 156,67 pr. mnd.

  Byggforskserien komplett

  Delserie Byggdetaljer
  kr 605,83 pr. mnd.

  Delserie Byggdetaljer

  Enkeltanvisning
  kr 310,00

  Enkeltanvisning

  Alle abonnement faktureres 12 måneder forskuddsvis.

  Se alle priser her

  Andre abonnement

  Prøveabonnement
  Gratis

  Prøveabonnement

  Studentabonnement
  fra kr 294,00

  Studentabonnement


  Les mer om Byggforskserien

  Er du allerede abonnent?   Logg inn