Murmørtler. Typer og egenskaper

Byggforskserien

August 2015
572.222
Sist endret 19.05.2018
Printet av uinnlogget bruker 22.07.2024 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

572.222

Murmørtler. Typer og egenskaper

August 2015

 

Fig. v

Oppmuring av ytre vange i en skallmurvegg. Foto: SINTEF Byggforsk

 

Denne anvisningen omhandler murmørtler produsert i samsvar med krav i NS-EN 998-2. Anvisningen dekker fabrikkframstilte murmørtler. Den gir oversikt over typer, delmaterialer, framstilling og egenskaper. Anvisningen omhandler primært mørtler for muring, fuging og spekking av tegl, lettklinkerbetong, porebetong og normalbetong.

Egenskaper for ferdig murverk er behandlet i Byggdetaljer 571.201 Murverk. Materialer, typer og egenskaper. Om mørtler for pussing av murverket, se Byggdetaljer 572.221 Pussmørtler. Typer og egenskaper.

Mørteltyper for vedlikehold av eldre muverk er behandlet i Byggforvaltning 770.111 Mørtler for utbedring og reparasjon av eldre murbygninger.

 

August 2015 ISSN 2387-6328For å lese mer må du kjøpe tilgang.

BFS
1253,25 kr/mnd

Byggforskserien komplett

Delserie Byggdetaljer
658,33 kr/mnd

Delserie Byggdetaljer

Enkeltanvisning
kr 280,00 for 12 mnd.

Enkeltanvisning

Alle abonnement faktureres 12 måneder forskuddsvis.

Se alle priser her

Andre abonnement

Prøveabonnement
Gratis

Prøveabonnement

Studentabonnement
fra kr 349,00

Studentabonnement


Les mer om Byggforskserien

Allerede abonnent?   Logg inn