Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Systemløsninger og regulering

Byggforskserien

Juni 2016
552.325
Printet av uinnlogget bruker 19.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

552.325

Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Systemløsninger og regulering

Juni 2016

 

Fig. v

Fig. 21

Hovedprinsipper i et DCV-system. Figuren viser tilluftsdelen. Luftmengden i hvert rom reguleres etter målt behov av sensor i rommet. Aggregatvifta regulerer luftmengden etter signal fra en styringsenhet. Regulering og systemoppbygging er ulik for forskjellige systemløsninger. Her får styringsenheten signal fra en trykkføler (konstanttrykkregulert system).

 

Denne anvisningen omhandler forskjellige systemløsninger for behovsstyrt ventilasjon i yrkes- og undervisningsbygninger. Anvisningen beskriver prinsipper og virkemåte for følgende løsninger:

– konstanttrykkregulering

– spjeldoptimalisert regulering

– trykkoptimalisert regulering

– spjeldoptimalisert regulering med aktive tilluftsventiler

Anvisningen beskriver også virkemåte og arbeidsområde for DCV-spjeld som brukes i behovsstyrte systemer.

Anvisningen henvender seg først og fremst til prosjekterende og utførende av ventilasjonsanlegg.

Mer om behovsstyrt ventilasjon fins i Byggdetaljer 552.323 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Prinsipper, 552.324 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Krav ved innkjøp og kontroll ved overlevering og 552.326 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Innregulering og dokumentasjon av anleggsfunksjon.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innJuni 2016 ISSN 2387-6328