Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Systemløsninger og regulering

Byggforskserien

Juni 2016
552.325
Sist endret 30.05.2018
Printet av uinnlogget bruker 18.06.2024 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

552.325

Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Systemløsninger og regulering

Juni 2016

 

Fig. v

Fig. 21

Hovedprinsipper i et DCV-system. Figuren viser tilluftsdelen. Luftmengden i hvert rom reguleres etter målt behov av sensor i rommet. Aggregatvifta regulerer luftmengden etter signal fra en styringsenhet. Regulering og systemoppbygging er ulik for forskjellige systemløsninger. Her får styringsenheten signal fra en trykkføler (konstanttrykkregulert system).

 

Denne anvisningen omhandler forskjellige systemløsninger for behovsstyrt ventilasjon i yrkes- og undervisningsbygninger. Anvisningen beskriver prinsipper og virkemåte for følgende løsninger:

– konstanttrykkregulering

– spjeldoptimalisert regulering

– trykkoptimalisert regulering

– spjeldoptimalisert regulering med aktive tilluftsventiler

Anvisningen beskriver også virkemåte og arbeidsområde for DCV-spjeld som brukes i behovsstyrte systemer.

Anvisningen henvender seg først og fremst til prosjekterende og utførende av ventilasjonsanlegg.

Mer om behovsstyrt ventilasjon fins i Byggdetaljer 552.323 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Prinsipper, 552.324 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Krav ved innkjøp og kontroll ved overlevering og 552.326 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Innregulering og dokumentasjon av anleggsfunksjon.

 

Juni 2016 ISSN 2387-6328For å lese mer må du kjøpe tilgang.

BFS
1253,25 kr/mnd

Byggforskserien komplett

Delserie Byggdetaljer
658,33 kr/mnd

Delserie Byggdetaljer

Enkeltanvisning
kr 280,00 for 12 mnd.

Enkeltanvisning

Alle abonnement faktureres 12 måneder forskuddsvis.

Se alle priser her

Andre abonnement

Prøveabonnement
Gratis

Prøveabonnement

Studentabonnement
fra kr 349,00

Studentabonnement


Les mer om Byggforskserien

Allerede abonnent?   Logg inn