Eldre vegger murt med kubber eller knubber av tre. Metoder og materialer

Byggforskserien

Februar 2017
723.310
Printet av uinnlogget bruker 23.02.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

723.310

Eldre vegger murt med kubber eller knubber av tre. Metoder og materialer

Februar 2017

 

Fig. v01

Fig. 111 a

Kubbehus. Driftsbygning, Tuft i Vestby. Foto: SINTEF Byggforsk

 

Fig. v02

Fig. 111 b

Knubbehus. Bolig under riving. Foto: Fredrikstad Museum

 

Denne anvisningen beskriver hvordan kubbe- eller knubbehus ble bygd. Hensikten er å dokumentere og formidle historisk og byggteknisk kunnskap om bygging av hus med vegger murt med leire og trevirke, populært kalt vedmuring. Anvisningen er et hjelpemiddel for alle som arbeider med bevaring og utbedring av eldre bygninger.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innFebruar 2017 ISSN 2387-6328