Eldre vegger murt med kubber eller knubber av tre. Metoder og materialer

Byggforskserien

Februar 2017
723.310
Printet av uinnlogget bruker 18.01.2018 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

723.310

Eldre vegger murt med kubber eller knubber av tre. Metoder og materialer

 

  Fig. v01

Fig. 111 a

Kubbehus. Driftsbygning, Tuft i Vestby. Foto: SINTEF Byggforsk

 

  Fig. v02

Fig. 111 b

Knubbehus. Bolig under riving. Foto: Fredrikstad Museum

 

Denne anvisningen beskriver hvordan kubbe- eller knubbehus ble bygd. Hensikten er å dokumentere og formidle historisk og byggteknisk kunnskap om bygging av hus med vegger murt med leire og trevirke, populært kalt vedmuring. Anvisningen er et hjelpemiddel for alle som arbeider med bevaring og utbedring av eldre bygninger.

 

For å få tilgang til resten av anvisningen må du logge inn eller kjøpe et dekkende abonnement. Du kan også kjøpe denne anvisningen på PDF.

Februar 2017 ISSN 2387-6328