Eldre vegger murt med kubber eller knubber av tre. Metoder og materialer

Byggforskserien

Februar 2017
723.310
Sist endret 29.05.2018
Printet av uinnlogget bruker 19.07.2024 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

723.310

Eldre vegger murt med kubber eller knubber av tre. Metoder og materialer

Februar 2017

 

Fig. v01

Fig. 111 a

Kubbehus. Driftsbygning, Tuft i Vestby. Foto: SINTEF Byggforsk

 

Fig. v02

Fig. 111 b

Knubbehus. Bolig under riving. Foto: Fredrikstad Museum

 

Denne anvisningen beskriver hvordan kubbe- eller knubbehus ble bygd. Hensikten er å dokumentere og formidle historisk og byggteknisk kunnskap om bygging av hus med vegger murt med leire og trevirke, populært kalt vedmuring. Anvisningen er et hjelpemiddel for alle som arbeider med bevaring og utbedring av eldre bygninger.

 

Februar 2017 ISSN 2387-6328For å lese mer må du kjøpe tilgang.

BFS
1253,25 kr/mnd

Byggforskserien komplett

Delserie Byggforvaltning
300,00 kr/mnd

Delserie Byggforvaltning

Enkeltanvisning
kr 280,00 for 12 mnd.

Enkeltanvisning

Alle abonnement faktureres 12 måneder forskuddsvis.

Se alle priser her

Andre abonnement

Prøveabonnement
Gratis

Prøveabonnement

Studentabonnement
fra kr 349,00

Studentabonnement


Les mer om Byggforskserien

Allerede abonnent?   Logg inn