Miljøeffektiv programmering og prosjektering av bygninger

Byggforskserien

Høst 2002
222.210
Printet av uinnlogget bruker 20.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

222.210

Miljøeffektiv programmering og prosjektering av bygninger

Høst 2002

 

Fig. v

 

Dette bladet beskriver miljøeffektiv programmering og prosjektering, en generell metode for å oppnå miljøeffektive bygg. Bladet gjelder større byggetiltak. Miljøhensyn bør integreres i de samme fasene som annet arbeid i prosjektet, dvs. programmering, skisse-/forprosjektering og detaljprosjektering. Det er derfor valgt å skille mellom miljøprogram (del av byggeprogrammet) og miljøplan (del av arbeidsplan). Miljøprogram og miljøplan utgjør til sammen et miljøstyringsprogram iht. NS-EN ISO 14001 (jf. pkt. 142), også kalt miljøoppfølgingsprogram (MOP). Ansvaret for å ta beslutninger og involvere nødvendig kompetanse til riktig tid hviler på tiltakshaver.

Miljøhensyn ved oppføring av bygninger er beskrevet i Byggdetaljer 501.005 Miljøeffektiv byggproduksjon.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innHøst 2002 ISSN 2387-6328