Transformatorrom

Byggforskserien

April 2014
554.022
Printet av uinnlogget bruker 18.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

554.022

Transformatorrom

April 2014

 

Fig. v

Fig. 13 a–c

Plassering av transformatorrom

a. Utenfor bygningen som et tilbygg

b. Inne i bygningen

c. Transformatorrom i kjelleretasjen aksepteres kun unntaksvis.

 

Denne anvisningen gir retningslinjer for prosjektering og utførelse av transformatorrom (nettstasjoner) i eller i tilknytning til bygninger. Anvisningen omhandler overordnede krav til planlegging, plassering, størrelse og utforming. Videre tar den for seg byggetekniske og branntekniske krav, krav til ventilasjon og anbefalinger vedrørende elektromagnetiske felter. Nærmere detaljer er gitt i blad fra REN (Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet), se pkt. 85.

Anvisningen beskriver også målerrom i tilknytning til transformatorrom, se pkt. 6.

Elektrotekniske forhold er ikke behandlet.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innApril 2014 ISSN 2387-6328