Eldre vegger av reisverk. Metoder og materialer

Byggforskserien

Februar 2017
723.305
Printet av uinnlogget bruker 20.02.2018 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

723.305

Eldre vegger av reisverk. Metoder og materialer

 

  Fig. v

 

Denne anvisningen beskriver hvordan vegger av reisverk ble utført i perioden fra slutten av 1700-tallet til begynnelsen av 1950-årene. Den beskriver ikke utbedring av slike konstruksjoner. Anvisningen er ment som et hjelpemiddel for alle som arbeider med bevaring og utbedring av eldre bygninger.

 

For å få tilgang til resten av anvisningen må du logge inn eller kjøpe et dekkende abonnement. Du kan også kjøpe denne anvisningen på PDF.

Februar 2017 ISSN 2387-6328