Bruk av brennbar isolasjon i bygninger

Byggforskserien

April 2018
520.339
Printet av uinnlogget bruker 22.09.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

520.339

Bruk av brennbar isolasjon i bygninger

April 2018

Denne anvisningen beskriver hvordan man kan benytte brennbar isolasjon i bygninger uten at det får uakseptable konsekvenser for brannsikkerheten.

Anvisningen beskriver bruksområder for brennbar isolasjon hvor ytelsen enten er dokumentert gjennom tekniske godkjenninger for spesifikke produkter eller anses som allment akseptert på bakgrunn av erfaringer og fagkyndige vurderinger og er i henhold til preaksepterte ytelser i veiledning til byggteknisk forskrift (TEK17).

Annen bruk av brennbar isolasjon enn det som er angitt i denne anvisningen, krever brannteknisk analyse i hvert enkelt byggeprosjekt. Prinsipper for konsekvens- og risikoanalyser er beskrevet i NS 3901. Se også Planlegging 321.026 Brannsikkerhet. Dokumentasjon av brannsikkerhetsstrategi og [951].

Anvisningen omhandler ikke brennbar isolasjon på rør- og kanalinstallasjoner. Anvisningen gjelder ikke for bygninger i brannklasse 4.

Fig. v
  For å lese mer må du kjøpe tilgang.

  BFS
  kr 1 123,50 pr. mnd.

  Byggforskserien komplett

  Delserie Byggdetaljer
  kr 588,67 pr. mnd.

  Delserie Byggdetaljer

  Enkeltanvisning
  kr 301,00

  Enkeltanvisning

  Alle abonnement faktureres 12 måneder forskuddsvis.

  Se alle priser her

  Andre abonnement

  Prøveabonnement
  Gratis

  Prøveabonnement

  Studentabonnement
  fra kr 294,00

  Studentabonnement


  Les mer om Byggforskserien

  Er du allerede abonnent?   Logg inn