Bruk av brennbar isolasjon i bygninger

Byggforskserien

September 2017
520.339
Printet av uinnlogget bruker 12.12.2017 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

520.339

Bruk av brennbar isolasjon i bygninger

 

  Fig. v

 

Denne anvisningen gir forutsetninger for å bruke brennbar isolasjon i bygninger. Hensikten er å beskrive hvordan man kan benytte brennbar isolasjon i bygninger uten at det får uakseptable konsekvenser for brannsikkerheten.

Anvisningen beskriver bruksområder for brennbar isolasjon hvor ytelsen enten er dokumentert gjennom tekniske godkjenninger for spesifikke produkter, eller anses som allment akseptert på bakgrunn av erfaringer og fagkyndige vurderinger og er i henhold til preaksepterte ytelser i veiledning til byggteknisk forskrift (TEK17).

Annen bruk av brennbar isolasjon enn det som er angitt i denne anvisningen, krever brannteknisk analyse i hvert enkelt byggeprosjekt. Prinsipper for konsekvens- og risikoanalyser er beskrevet i NS 3901. Se også Planlegging 321.026 Brannsikkerhet. Dokumentasjon av brannsikkerhetsstrategi og [951].

Anvisningen omhandler ikke brennbar isolasjon på rør- og kanalinstallasjoner. Anvisningen gjelder ikke for byggverk i brannklasse 4.

 

For å få tilgang til resten av anvisningen må du logge inn eller kjøpe et dekkende abonnement. Du kan også kjøpe denne anvisningen på PDF.

September 2017 ISSN 2387-6328