Betongdekke understøttet av søyler. Dimensjonering

Byggforskserien

Mars 2012
522.874
Printet av uinnlogget bruker 26.02.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

522.874

Betongdekke understøttet av søyler. Dimensjonering

Mars 2012

 

Fig. v

 

Denne anvisningen viser dimensjonering av armerte betongdekker fritt opplagt på yttervegger og understøttet av én eller flere frittstående, innvendige søyler. Anvisningen viser nødvendige dekketykkelser, armeringsmengder og søyletverrsnitt ved spennvidder fra 2,5 til 5,0 m. Dimensjonering av søyletverrsnitt tilpasset dekker i denne anvisningen er omtalt i Byggdetaljer 520.234. Anvisningen gjelder bygninger til boligformål, det vil si bygninger i pålitelighetsklasse RC1 etter NS-EN 1990, med nyttelast 2,0 kN/m2  på dekket. Betongdekker i bygninger i en høyere pålitelighetsklasse må prosjekteres og beregnes av byggeteknisk rådgiver.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innMars 2012 ISSN 2387-6328