Større tiltak i eksisterende bygninger. Planlegging og gjennomføring

Byggforskserien

August 2018
620.016
Printet av uinnlogget bruker 16.02.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

620.016

Større tiltak i eksisterende bygninger. Planlegging og gjennomføring

August 2018

Denne anvisningen viser hvordan et større tiltak kan gjennomføres fra idé til utførelse. Anvisningen tar utgangspunkt i at det foreligger et forslag om fornyelse, rehabilitering, ombygging eller restaurering av en eksisterende bygning.

Anvisningen beskriver følgende forutsetninger og faser:

– rammebetingelser

– organisering og planlegging

– forundersøkelser

– skisseprosjekt

– forprosjekt

– kontrahering

– utførelse

– forvaltning, drift og vedlikehold

Anvisningen legger hovedvekt på tiltak i eksisterende bygninger der kulturminneverdien skal ivaretas.

Fig. v

Hersleb skole i Oslo er en verneverdig bygning som er rehabilitert. Foto: UndervisningsbyggFor å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innAugust 2018 ISSN 2387-6328