Sjekklister for prosjektering av bygninger og utearealer med universell utforming

Byggforskserien

August 2019
220.311
Sist endret 04.11.2019
Printet av uinnlogget bruker 19.07.2024 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

220.311

Sjekklister for prosjektering av bygninger og utearealer med universell utforming

August 2019

Denne anvisningen inneholder sjekklister for de som skal prosjektere bygninger og utearealer med krav til universell utforming etter byggteknisk forskrift (TEK17). Bruk av sjekklistene sikrer at både de generelle forskriftskravene om brukbarhet og bestemmelsene om universell utforming er ivaretatt. Sjekklistene kan også brukes til å kartlegge eksisterende bygninger eller ved uavhengig kontroll i en byggesak.

Boligbygninger har ikke krav om universell utforming, men skal i mange tilfeller oppfylle krav til tilgjengelighet. Om tilgjengelighet i boligbygninger, se Planlegging 330.205.

Sjekklistene inneholder spørsmål knyttet til brukbarhet og universell utforming med referanser til bestemmelser i TEK17. Ta stilling til spørsmålene, og fyll ut venstre kolonne med henholdsvis:

– Nei (N)

– Ja (J)

– Ikke relevant (X)

Strengere krav enn i TEK17, for eksempel basert på NS 11001-1 eller NS 11005, må eventuelt innarbeides i sjekklistene.

 

Fig. v

August 2019 ISSN 2387-6328For å lese mer må du kjøpe tilgang.

BFS
1253,25 kr/mnd

Byggforskserien komplett

Delserie Planlegging
300,00 kr/mnd

Delserie Planlegging

Enkeltanvisning
kr 280,00 for 12 mnd.

Enkeltanvisning

Alle abonnement faktureres 12 måneder forskuddsvis.

Se alle priser her

Andre abonnement

Prøveabonnement
Gratis

Prøveabonnement

Studentabonnement
fra kr 349,00

Studentabonnement


Les mer om Byggforskserien

Allerede abonnent?   Logg inn