Sjekklister for prosjektering av bygninger og utearealer med universell utforming

Byggforskserien

August 2019
220.311
Printet av uinnlogget bruker 27.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

220.311

Sjekklister for prosjektering av bygninger og utearealer med universell utforming

August 2019

Denne anvisningen inneholder sjekklister for de som skal prosjektere bygninger og utearealer med krav til universell utforming etter byggteknisk forskrift (TEK17). Bruk av sjekklistene sikrer at både de generelle forskriftskravene om brukbarhet og bestemmelsene om universell utforming er ivaretatt. Sjekklistene kan også brukes til å kartlegge eksisterende bygninger eller ved uavhengig kontroll i en byggesak.

Boligbygninger har ikke krav om universell utforming, men skal i mange tilfeller oppfylle krav til tilgjengelighet. Om tilgjengelighet i boligbygninger, se Planlegging 330.205.

Sjekklistene inneholder spørsmål knyttet til brukbarhet og universell utforming med referanser til bestemmelser i TEK17. Ta stilling til spørsmålene, og fyll ut venstre kolonne med henholdsvis:

– Nei (N)

– Ja (J)

– Ikke relevant (X)

Strengere krav enn i TEK17, for eksempel basert på NS 11001-1 eller NS 11005, må eventuelt innarbeides i sjekklistene.

 

Fig. vFor å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innAugust 2019 ISSN 2387-6328