Miljøkartlegging og miljøsanering ved riving og ombygging

Byggforskserien

Desember 2018
700.802
Printet av uinnlogget bruker 18.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

700.802

Miljøkartlegging og miljøsanering ved riving og ombygging

Desember 2018

Denne anvisningen beskriver miljøkartlegging og miljøsanering av bygninger. Anvisningen behandler krav i lover og forskrifter og omtaler:

– organisering, planlegging og gjennomføring av miljøkartlegging og miljøsanering

– hvilke helse- og miljøskadelige stoffer en kan forvente å finne i byggematerialer og komponenter

– påvisning, behandling og fjerning av de vanligste helse- og miljøskadelige stoffene i bygningskonstruksjoner, bygningsdeler og komponenter

– håndtering av helse- og miljøskadelig avfall

 

Påvisning og sanering av asbest er beskrevet i Byggforvaltning 773.340 og 773.341. Kartlegging av forurenset grunn er beskrevet i Byggdetaljer 511.211.

Fig. v

Riving gir mye avfall. En del av avfallet er forurenset og må håndteres på særskilt måte før og etter riving. Foto: SINTEF ByggforskFor å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innDesember 2018 ISSN 2387-6328