Overflater

Generelt
540.222 Forebygging av statisk elektrisitet
Belegg - Golv, trapp o.a.
Generelt
541.002 Golvbelegg for bolig-, kontor- og institusjonsgolv. Egenskaper, krav og bruksområder 541.005 Golvbelegg for industrigolv. Egenskaper, krav og bruksområder
Påstøp
541.201 Påstøp og golvpuss på golv 541.210 Plasstøpt terrazzo
Belegg
541.304 Legging av myke og halvharde golvbelegg 541.314 Legging av fugefrie plastbelegg på golv
Fliser
541.411 Keramiske fliser på innvendige gulv 541.412 Naturstein på innvendige golv 541.421 Keramiske fliser på utendørs arealer
Tregolv
541.501 Legging av golvbord 541.505 Legging av parkett
Våtrom/ idrettsgolv
541.805 Golv i bad og andre våtrom 541.806 Sluk og overgang mellom membran og sluk 541.810 Golv i idrettshaller for flerbruk
Utvendig kledning
Generelt
542.003 Totrinnstetning mot slagregn på fasader. Luftede kledninger og fuger 542.022 Fasadeutforming og tilsmussing
Trekledninger
542.101 Liggende og stående trekledning
Platekledninger
542.201 Fasadekledning av metall
Murte og pussede kledninger
542.301 Murt forblending 542.302 Naturstein i fasader. Luftet kledning 542.303 Fasadesystemer med puss på isolasjon
Betongoverflater
542.401 Betongoverflater. Strukturer og mønstre
542.502 Utvendig kledning med plane plater
542.640 Overflatebehandling av utvendig trevirke 542.643 Brannhemmende utvendig trekledning 542.645 Kledninger av ubehandlet tre 542.661 Overflatebehandling av nye betongfasader 542.663 Maling av pussede fasader - nye bygninger
Overflatebehandling
542.801 Fuging og tynne overflatebehandlinger på teglfasader 542.811 Fasadepuss. Valg av pusstype 542.813 Fasadepuss. Utførelse
Innvendig kledning
Trekledninger
543.101 Innvendig trepanel 543.111 Innbygging av bade- og dusjkar
Platekledninger
543.204 Montering av gips-, spon- og trefiberplater på vegger og i himlinger
Fliser, mur og puss
543.301 Keramiske fliser på innvendige vegger. Materialer, planlegging og underlag
Kledninger med spesielle lydegenskaper
543.414 Bruk av lydabsorbenter i bygninger. Prinsipper og datasamling 543.424 Lydspredende flater (diffusorer) 543.434 Lydreflekterende flater
Våtrom
543.505 Våtromsvegger med overflate av vinyl, baderomspanel eller maling 543.506 Våtromsvegger med fliskledning
Himlinger
543.613 Nedfôret himling 543.615 Montering av innfelte downlight i himlinger
Overflatebehandling
543.885 Maling av innvendige gipsplater, mur- og betongflater 543.888 Overflatebehandling av innvendige treoverflater
Taktekking
Overlappstekking
544.101 Tekking med takstein. Materialer, legging og forankring 544.102 Tekking med takskifer 544.103 Tekking med profilerte metallplater 544.105 Tekking med asfalttakshingel 544.106 Taktekking med bord 544.107 Taktekking med treshingel
Heltekking
544.202 Takfolie. Egenskaper og tekking 544.203 Asfalttakbelegg. Egenskaper og tekking 544.204 Tekking med asfalttakbelegg eller takfolie. Detaljløsninger 544.206 Mekanisk innfesting av asfalttakbelegg og takfolie på skrå og flate tak 544.221 Taktekking med tynnplater av metall. Båndtekking og skivetekking
Fordrøyningstekking
544.803 Torvtak 544.823 Sedumtak