Trebjelkelag i eldre boligbygninger. Metoder og materialer

Byggforskserien

Februar 2017
722.310
Printet av uinnlogget bruker 20.02.2018 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

722.310

Trebjelkelag i eldre boligbygninger. Metoder og materialer

 

  Fig. v

 

Denne anvisningen gir en oversikt over materialbruk, konstruksjonsmåter og egenskaper for eldre boligbygninger, med vekt på perioden 1850–1955. Anvisningen avgrenses til etasjeskillere i småhus av tre og fleretasjes bygårder med yttervegger av murverk. For perioden etter ca. 1955 vises det til eldre, utgåtte anvisninger i Byggforskseriens historiske arkiv, se pkt. 7.

Anvisningen er ment å være et hjelpemiddel for alle som arbeider med bevaring av eldre bygninger. Den gir bakgrunnsstoff for utbedring av gulv og etasjeskillere.

Gulv på grunnen og etasjeskillere av betong og stål er behandlet i Byggforvaltning 722.311 Gulv på grunnen og etasjeskillere av stål og betong i eldre boligbygninger. Metoder og materialer.

 

For å få tilgang til resten av anvisningen må du logge inn eller kjøpe et dekkende abonnement. Du kan også kjøpe denne anvisningen på PDF.

Februar 2017 ISSN 2387-6328