Skrå tretak med kaldt loft

Byggforskserien

Høst 2005
525.106
Printet av uinnlogget bruker 22.09.2017 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

525.106

Skrå tretak med kaldt loft

 

  Fig. v

Fig. 01 a og b

Tak med kaldt loft

a. Kaldt, ikke luftet loftsrom med all lufting mellom undertak og tekning

b. Kaldt, luftet loftsrom med luftgjennomstrømning gjennom selve loftet

 

Dette bladet beskriver konstruksjonsoppbygging og detaljer for to alternative løsninger for skrå tretak med kaldt loft. Kaldt loft kan enten bygges som kaldt, ikke luftet loftsrom med all lufting mellom undertak og tekning, se fig. 01 a, eller det kan bygges på tradisjonelt vis som kaldt, luftet loftsrom med luftgjennomstrømning gjennom selve loftet, se fig. 01 b. Løsningen med kaldt, ikke luftet loftsrom er en forholdsvis ny løsning, men erfaringene så langt er gode.

Bladet behandler innvendig luft- og damptetting, varmeisolering, lufting og utvendig tetting mot vind, regn og snø. Bladet viser også konstruktive tiltak som forsinker brannspredning til kaldt loft.

 

For å få tilgang til resten av anvisningen må du logge inn eller kjøpe et dekkende abonnement. Du kan også kjøpe denne anvisningen på PDF.

Høst 2005 ISSN 2387-6328


Relevante anvisninger

Byggdetaljer

471.013 U-verdier. Tak 474.511 Vurdering av fuktsikkerhet. Kontrollpunkter 520.241 Vindforankring og vindavstivning av småhus av tre 520.243 Vindforankring og vindavstivning av lette trebygninger 525.002 Takkonstruksjoner. Valg av taktype og konstruksjonsprinsipper 525.101 Isolerte skrå tretak med lufting mellom vindsperre og undertak 525.102 Isolerte skrå tretak med kombinert undertak og vindsperre 525.107 Skrå tretak med oppholdsrom på deler av loftet 525.861 Taktro av tre 525.866 Undertak 527.245 Rom med høy fuktbelastning 543.204 Montering av gips-, spon- og trefiberplater på vegger og i himlinger 543.615 Montering av innfelte downlight i himlinger 544.221 Bånd- og skivetekking med falsede tynnplater 573.121 Materialer til luft- og damptetting

Byggforvaltning

725.117 Utbedring av skader i skrå tretak med kaldt loft 725.403 Etterisolering av tretak

Regelverket

§ 10-2 Konstruksjonssikkerhet § 11-9 Materialer og produkters egenskaper ved brann § 13-12 Nedbør § 13-13 Fukt fra inneluft § 13-14 Byggfukt § 13-9 Generelle krav om fukt § 14-1 Generelle krav om energi § 14-2 Energieffektivitet § 14-3 Energitiltak § 14-4 Energirammer § 14-5 Minstekrav § 14-6 Bygninger med laftede yttervegger

Tidligere utgaver

525.106 Skrå tretak med kaldt loft (1997-2005) 525.106 Forankring av oppforet tretak på betongdekke (1980-1993) (27).601 Forankring av tretak på betongdekke (1976-1980) 525.100 Luftede tretak. Varmeisolering og tetting (1987-1997) 525.108 Brannsikring av bygninger med kaldt loft. Konstruktive løsninger (2002-2005)