Bygningsvern. Definisjoner, kulturminneverdier og råd om bygningspleie

Byggforskserien

April 2017
612.012
Printet av uinnlogget bruker 20.02.2018 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

612.012

Bygningsvern. Definisjoner, kulturminneverdier og råd om bygningspleie

 

  Fig. v

Basarene i Oslo, oppført i 1854, som fremdeles står til tross for rivingsvedtak både i 1898 og i 1938. Foto: SINTEF Byggforsk

 

Denne anvisningen forklarer viktige begreper innen fagområdet bygningsvern. Den behandler kulturminneverdier og kriterier for vern, og gir råd om bygningspleie.

Anvisningen viser også hvordan en kartlegging av verdier i gamle hus kan brukes til å velge ut hva som skal bevares og hvordan det skal tas vare på.

Anvisningen må ses i sammenheng med andre anvisninger i serie Byggforvaltning om praktisk bygningsvern.

 

For å få tilgang til resten av anvisningen må du logge inn eller kjøpe et dekkende abonnement. Du kan også kjøpe denne anvisningen på PDF.

April 2017 ISSN 2387-6328