Utforming av trapper

Byggforskserien

Januar 2020
324.301
Printet av uinnlogget bruker 18.02.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

324.301

Utforming av trapper

Januar 2020

Denne anvisningen omhandler utforming av alle slags trapper. Det er lagt vekt på at trappene skal være gode og sikre i bruk.

Plassering av trapper har stor betydning for planløsning og aktiviteter i de ulike etasjene trappa betjener. Ved utforming av trapper må man også ta høyde for de transportbehovene som kan oppstå, for eksempel ved rømning og transport av båre og inventar.

Anvisningen behandler blant annet:

– krav i byggteknisk forskrift (TEK17)

– trappeformelen og sammenhengen mellom inntrinn og opptrinn

– utforming av trinn, repos, rekkverk og håndløpere

– plassbehov for ulike trappetyper

– forebygging av fallskader

Utførelse av trapper i tre, betong og naturstein er behandlet i Byggdetaljer 532.211 og 532.212.

Fig. v

En trapp er et viktig arkitektonisk element, og trappas utforming er vesentlig for både gangkomfort og sikkerhet.For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innJanuar 2020 ISSN 2387-6328