Drift og vedlikehold av varmtvannssentraler, distribusjonsnett og varmeanlegg

Byggforskserien

Vår 1996
752.207
Printet av uinnlogget bruker 26.02.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

752.207

Drift og vedlikehold av varmtvannssentraler, distribusjonsnett og varmeanlegg

Vår 1996

 

Fig. v

 

Dette bladet behandler drift og vedlikehold av varmesentraler for vannbaserte varmeanlegg og produksjon av varmt forbruksvann i boliger og boliggrupper. En varmesentral kan være installert i den enkelte bolig eller betjene flere boliger. Varmesentralen består normalt av en produksjonsenhet og et internt, ev. også eksternt distribusjonssystem for varmt vann, se Byggdetaljer 552.109. Varmesentralen kan benytte forskjellige energikilder. Det er forutsatt brukt olje, biomasse eller elektrisitet. Bladet omtaler også drift og vedlikehold av vannbaserte varmeanlegg i boliger.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innVår 1996 ISSN 2387-6328