Etterisolering av tretak

Byggforskserien

Vår 2005
725.403
Printet av uinnlogget bruker 22.09.2017 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

725.403

Etterisolering av tretak

 

  Fig. v

Fig. 41

Bjelkelag uten stubbeloftsfyll, isolert på oversiden. Hvis loftet skal brukes til lagring, må det fôres opp og legges golv slik at isolasjonslaget ikke blir klemt sammen.

 

Dette bladet viser hvordan skrå tretak og loftsbjelkelag av tre kan etterisoleres. Bladet danner grunnlag for å velge egnet teknisk løsning, og gir anvisninger om forskjellige isoleringsmåter med varmegjennomgangskoeffisienter (U-verdier) for alternative isolasjonstykkelser.

 

For å få tilgang til resten av anvisningen må du logge inn eller kjøpe et dekkende abonnement. Du kan også kjøpe denne anvisningen på PDF.

Vår 2005 ISSN 2387-6328