Arealplanlegging. Lokalisering av nye boliger

Byggforskserien

Desember 2016
312.011
Printet av uinnlogget bruker 29.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

312.011

Arealplanlegging. Lokalisering av nye boliger

Desember 2016

 

Fig. v

 

Denne anvisningen redegjør for hva man bør legge vekt på ved lokalisering av nye boliger, både i utbyggingsfelter og ved fortetting. Innholdet er mest egnet for tettsteder og mindre byer. Anvisningen er relevant også for større byer, men storbyutvikling må i tillegg ta hensyn til mer komplekse forhold som ikke behandles her.

Anvisningen behandler ikke selve planprosessen, valg av ulike boligtyper eller hvilke typer boligbygninger som bør plasseres hvor, men omtaler prosessuelle forhold som det er viktig å ivareta.

Anvisningen er først og fremst ment for politikere og kommunale og private planleggere som skal vurdere hvor og hvordan nye boliger skal bygges. Anvisningen er ment for mindre kommuner, småbyer og tettsteder. Utvikling av storbyer krever ofte en mer kompleks tilnærming, men anvisningen kan likevel gi en innledende innføring i grunnleggende problemstillinger.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innDesember 2016 ISSN 2387-6328