Råte- og fargeskadesopp. Skadetyper og utbedring

Byggforskserien

Vår 2007
720.082
Printet av uinnlogget bruker 23.02.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

720.082

Råte- og fargeskadesopp. Skadetyper og utbedring

Vår 2007

 

Fig. v

Fliser ved friskt og råttent trevirke

Foto: Mycoteam as

 

Dette bladet handler om angrep av råte- og fargeskadesopp i bygningskonstruksjoner. Bladet beskriver etablering, vekst og forekomst av råte- og fargeskadesopp. Det angir typiske angrepssteder, tegn på skader og hvordan man best kan kartlegge skadene. Videre beskrives eksempler på utsatte konstruksjoner og utbedring av skader. Bladet omtaler ikke soppangrep i trevirke som står i direkte kontakt med jord eller vann, som stolper, utvendige trelemmer og brygger. Forekomst av muggsopp og konsekvenser for inneklimaet er behandlet i Byggforvaltning 701.401, og bekjempelse og utbedring av ekte hussopp i Byggforvaltning 720.085.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innVår 2007 ISSN 2387-6328