Utendørs skjermer mot støy. Skjermvalg, utforming og stedstilpasning

Byggforskserien

Desember 2011
517.522
Printet av uinnlogget bruker 25.02.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

517.522

Utendørs skjermer mot støy. Skjermvalg, utforming og stedstilpasning

Desember 2011

 

Fig. v

Foto: SINTEF Byggforsk

 

Denne anvisningen omhandler kriterier man bør legge til grunn når man velger støyskjermer. Anvisningen viser også eksempler på utforming av ulike typer skjermer og gir råd om utforming og stedstilpassing. Anvisningen tar særlig for seg skjerming av veitrafikkstøy, men de samme prinsippene gjelder også andre støykilder, som skinnegående transportmidler, industri, skytebane og annet.

Prosjektering av støyskjermer, ulike skjermingsprinsipper og beregningsmetoder for skjermdemping er omtalt i Byggdetaljer 517.521.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innDesember 2011 ISSN 2387-6328