Kuldebroverdier. Vegg av lettklinkerblokker med isolasjon, dekke av lettklinkerbetong

Byggforskserien

Juni 2013
472.371
Printet av uinnlogget bruker 27.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

472.371

Kuldebroverdier. Vegg av lettklinkerblokker med isolasjon, dekke av lettklinkerbetong

Juni 2013

Utgitt i samarbeid med
Enova

 

Fig. v01

Fig. 01 a

Prinsipiell oppbygning av tilslutning mellom murt vegg og dekke av lettklinkerbetong

Blokktykkelse i veggen er på 250 eller 300 mm.

Fig. v02

Fig. 01 b

Prinsipiell oppbygning av tilslutning mellom murt vegg og dekke av lettklinkerbetong

Blokktykkelse i veggen er på 350 mm

Denne anvisningen inneholder kuldebroverdier, ψ (W/(mK)), for tilslutning mellom vegg av murte blokker og dekke av lettklinkerbetong. Blokkene har vanger av lettklinkerbetong og kjerne av plastisolasjon. Se fig. 01 a og b.

Bruk av kuldebroverdier, forutsetninger for beregningene og materialegenskaper er beskrevet i Byggdetaljer 472.051 Kuldebroverdier for tilslutninger mellom bygningsdeler. Grunnlag for beregninger. Eventuelle spesielle betingelser er oppgitt i pkt. 1, 2 og 4.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innJuni 2013 ISSN 2387-6328