Eldre vegger av stampet jord. Metoder og materialer

Byggforskserien

Februar 2017
723.309
Printet av uinnlogget bruker 18.01.2018 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

723.309

Eldre vegger av stampet jord. Metoder og materialer

Utgitt i samarbeid med
Akershusmuseet

 

  Fig. v

Fig. 01

Fra kurs i stamping av jordvegger på lærerbolig ved Statens småbrukerlærerskole, Sem i Asker. Foto: Ukjent fotograf, Akershusmuseet

 

Denne anvisningen beskriver hvordan vegger av jord ble utført i perioden fra 1800-tallet til 1960.

Hensikten med anvisningen er å dokumentere og formidle historisk, geoteknisk og bygningsteknisk kunnskap knyttet til bygging av jordhus. Anvisningen er ment som et hjelpemiddel for alle som arbeider med bevaring og utbedring av eldre bygninger. Se fig. 01.

Bygninger som har vegger støpt i en blanding av stein og kalk, omtales noen ganger som jordhus. Slike vegger behandles ikke i denne anvisningen.

 

For å få tilgang til resten av anvisningen må du logge inn eller kjøpe et dekkende abonnement. Du kan også kjøpe denne anvisningen på PDF.

Februar 2017 ISSN 2387-6328