Baderom, toalettrom og vaskerom i boliger

Byggforskserien

Desember 2017
361.216
Printet av uinnlogget bruker 18.01.2018 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

361.216

Baderom, toalettrom og vaskerom i boliger

 

  Fig. v

Prinsippskisse for romløsning ut fra dimensjoner på utstyr og betjeningsareal gjengitt i Planlegging 361.215 og som angitt i denne anvisningen

 

Denne anvisningen beskriver krav til og gir anbefalinger om størrelse på og innredning av baderom og toalettrom i boliger, samt enkelte vaskerom. Anvisningen beskriver ulike krav til tilgjengelighet i byggteknisk forskrift (TEK17) og viser eksempler på sanitærrom som oppfyller de ulike kravnivåene. Den gir også eksempler på utforming og kombinasjoner av sanitærrom i boliger med ulike husholdningsstørrelser.

Eksemplene er basert på standardnivåene for utstyrsmål og betjeningsarealer som beskrevet i Planlegging 361.215 Sanitærutstyr og plassbehov, som også angir minste romhøyde ved skrå himling for ulike typer utstyr. Vignetten viser et eksempel på hvordan man kan benytte elementene i Planlegging 361.215 til å utforme et sanitærrom.

For baderom og toalettrom i bygninger hvor TEK17 krever universell utforming, se Planlegging 379.201.

For å få tilgang til resten av anvisningen må du logge inn eller kjøpe et dekkende abonnement. Du kan også kjøpe denne anvisningen på PDF.

Desember 2017 ISSN 2387-6328