Telesikring av uoppvarmede bygninger og konstruksjoner. Dimensjonering og utførelse

Byggforskserien

April 2019
521.811
Printet av uinnlogget bruker 18.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

521.811

Telesikring av uoppvarmede bygninger og konstruksjoner. Dimensjonering og utførelse

April 2019

Denne anvisningen beskriver telesikring av uoppvarmede bygninger og konstruksjoner.

Anvisningen gjelder på steder med telefarlig byggegrunn hvor ringmuren har redusert fundamenteringsdybde. Den viser blant annet:

– dimensjonering

– utlegging av isolasjon

– eksempler på telesikring av uoppvarmede bygninger og konstruksjoner som garasjer, støttemurer og trapper i terreng

Nødvendig telesikring er beregnet etter metode i NS-EN ISO 13793. Standarden gjelder også telesikringstiltak for bygninger hvor midlere innetemperatur, θm, i en måned kan bli lavere enn 5 °C.

Telesikring av bygninger som holdes helt eller delvis oppvarmet er vist i Byggdetaljer 521.112.

Fig. v

Telesikring holder den telefarlige grunnen under en konstruksjon ufrosset og forhindrer dermed telehiv. Anvisningen beskriver telesikring med markisolasjon, ringmursisolasjon, gulvisolasjon og et underliggende lag med telesikre, drenerende masser.For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innApril 2019 ISSN 2387-6328