Luftmengder i ventilasjonsanlegg. Krav og anbefalinger

Byggforskserien

Desember 2017
421.503
Printet av uinnlogget bruker 18.01.2018 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

421.503

Luftmengder i ventilasjonsanlegg. Krav og anbefalinger

 

  Fig. v

 

Denne anvisningen forklarer bestemmelsene i byggteknisk forskrift (TEK17) om minimum luftmengder i ventilasjonsanlegg, både i boenheter og i arbeids- og publikumsbygninger. Kravene gjelder tilluft og avtrekksluft og skal sikre tilfredsstillende luftkvalitet ved at ventilasjonen er tilpasset rommenes utforming, forutsatte bruk og forurensnings- og fuktbelastning.

Anvisningen omfatter ikke ventilasjon av industri- og produksjonslokaler. Den omfatter ikke ventilasjonsanlegg som skal kunne trekke ut brannrøyk.

Anvisningen henvender seg til de som prosjekterer ventilasjonsanlegg, og tiltakshavere (byggherrer).

For å få tilgang til resten av anvisningen må du logge inn eller kjøpe et dekkende abonnement. Du kan også kjøpe denne anvisningen på PDF.

Desember 2017 ISSN 2387-6328