Luftmengder i ventilasjonsanlegg. Krav og anbefalinger

Byggforskserien

Desember 2017
421.503
Printet av uinnlogget bruker 22.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

421.503

Luftmengder i ventilasjonsanlegg. Krav og anbefalinger

Desember 2017

 

Fig. v

 

Denne anvisningen forklarer bestemmelsene i byggteknisk forskrift (TEK17) om minimum luftmengder i ventilasjonsanlegg, både i boenheter og i arbeids- og publikumsbygninger. Kravene gjelder tilluft og avtrekksluft og skal sikre tilfredsstillende luftkvalitet ved at ventilasjonen er tilpasset rommenes utforming, forutsatte bruk og forurensnings- og fuktbelastning.

Anvisningen omfatter ikke ventilasjon av industri- og produksjonslokaler. Den omfatter ikke ventilasjonsanlegg som skal kunne trekke ut brannrøyk.

Anvisningen henvender seg til de som prosjekterer ventilasjonsanlegg, og tiltakshavere (byggherrer).For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innDesember 2017 ISSN 2387-6328