Utvidelse og ombygging av småhus

Byggforskserien

Oktober 2017
700.603
Printet av uinnlogget bruker 17.07.2018 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

700.603

Utvidelse og ombygging av småhus

Oktober 2017

  Fig. v

Øverste foto: Jon Olav Sveen. Nederste foto: Trond Opstad

 

Denne anvisningen behandler utvidelse og ombygging av småhus. Utvidelse kan skje ved tilbygg eller påbygg. Ombygging kan innebære mer intensiv bruk av eksisterende hus ved for eksempel å utnytte kjeller eller loft til boligformål.

Anvisningen viser hovedprinsipper og eksempler. Fordi hus fra forskjellige tidsepoker og strøk av landet varierer mye i utforming og utseende, er det ikke mulig å gi detaljerte anvisninger for estetisk tilpassing av tilbygg/påbygg til eksisterende hus og omgivelser. For å oppnå god estetisk tilpassing er det imidlertid vesentlig å forholde seg til volum, dimensjoner og proporsjoner i den eksisterende bebyggelsen.For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innOktober 2017 ISSN 2387-6328


Relevante anvisninger

Planlegging

241.010 Saksbehandling, ansvar og kontroll i byggesaker 241.011 Forhåndskonferanse for byggetiltak 241.012 Mindre tiltak som er unntatt fra søknadsplikt 241.013 Tiltak som tiltakshaver selv kan søke om, prosjektere og utføre 241.021 Seksjonering av fast eiendom 310.220 Grad av utnytting. Arealplaner vedtatt 1997-2006 312.027 Fortettingsplanlegging i småhusområder 321.011 Vurdering av byggeskikk med byggeskikksirkelen 321.022 Oversikt over krav og løsninger ved brannteknisk prosjektering av bygninger 324.301 Utforming av trapper 330.205 Krav til brukbarhet, tilgjengelighet og sikkerhet i boligbygninger 361.215 Sanitærutstyr og plassbehov

Byggdetaljer

421.610 Krav til lys og belysning 514.221 Utvendig fuktsikring av bygninger 521.011 Valg av fundamentering og konstruksjoner mot grunnen 522.511 Lydisolerende etasjeskillere med trebjelkelag i boliger 523.111 Yttervegger mot terreng. Varmeisolering og tetting 524.321 Lydisolasjonsegenskaper til tunge innervegger 532.211 Tretrapper

Byggforvaltning

700.613 Ombygging av eldre loft til bolig 722.512 Forbedring av lydisolasjonen for etasjeskillere av tre 724.523 Forbedring av lydisolasjonen i innervegger 725.610 Påbygging på småhus 727.113 Ombygging og innredning av kjeller til boligrom 727.115 Senking av golv i eksisterende kjeller og kryperom 727.602 Planlegging av nye våtrom i boliger 727.826 Utbedring og ombygging av baderom i boliger

Tidligere utgaver

700.603 Tilbygg til småhus (1992-1999) 700.603 Utvidelse og ombygging av småhus (1999-2012) 700.603 Utvidelse og ombygging av småhus (2012-2017)